1.   Datele cu caracter personal vor fi colectate și prelucrate de către firma noastră, în măsurile prevăzute de „Legea privind protecția persoanelor” cu privire la prelucrarea de date cu caracter personal și circulația liberă a acestor date.

 

Legea 677/2001 prevede următoarele aspecte:

·         Date cu caracter personal – orice informații referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un număr de identificare ori la unul sau la mai mulți factori specifici identității sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale.

·         Prelucrarea datelor cu caracter personal – orice operațiune sau set de operațiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terți prin transmitere, diseminare sau în orice mod, alăturarea, combinarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea.

 

În contextul colectării datelor, compania noastră le va utiliza doar în vederea:

·         informării clienților privind situația contului de pe platforma noastră online;

·         evaluării produselor și/sau serviciilor oferite;

·         activității comerciale;

·         promovării produselor și serviciilor;

·         cercetării de piață;

·         realizării unor statistici;

·         urmăririi și monitorizării vânzărilor și comportamentului consumatorilor.

 

Prin parcurgerea Termenilor și Condițiilor prevăzute pe acest site, aveți siguranța că vă sunt garantate drepturile prevăzute de legislația în vigoare, respectiv dreptul la informare, dreptul la acces de date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale sau dreptul de a vă adresa autorităților, în cazul în care vă sunt încălcate drepturile prevăzute de lege.

De asemenea, dorim să vă informăm că în calitate de consumator, aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră personale și de a solicita ștergerea parțială sau totală a acestora.

 

Jaluzele Concept Store Powered by Deko Home & Window Design are dreptul de a furniza datele dumneavoastră altor companii partenere, doar în contextul existenței unui angajament de confidențialitate din partea acestora, prin care se asigură că aceste date vor fi păstrate în siguranță, iar că furnizarea acestor date se va face conform legislației, și anume: furnizorii de servicii de curierat, poșta română, servicii bancare.